Ose Motorfestival


Ose Motorfestival: Eit arrangement der me samlar motorinteresserte og entusiastar frå heile

Sørlandet i flotte omgivelsar mellom fjord og fjell.

Dersom du er interessert i alt som har med motor og køyretøy bør du ta turen til Reiårsfossen Camp

tredje helga i Juli! Der kjem me til å samle bilar, båtar, fly, lastebilar, traktorar, stasjonære motorar,

MC/mopedar osv. Det kjem gamalt og nytt, noko for ein kvar smak.

Det er sendt ut invitasjonar til ulike klubbar i dei ulike motormiljø utover heile Sørlandet, og me får

mykje positive tilbakemeldingar om at dei vil kome med sine «skattar» for å vise dei fram.

Festivalen er under utvikling, så det vil kome meir informasjon om program og utstillarar.

Utstillarar som kjem i regi av ein klubb vil få tildela eit område på utstillingsområde. utstillarar som

kjem aleine eller i mindre grupper vil bli henvist til festivalcamp, desse vil få moglegheit til å vise

køyretøya sine fram på ei «dag utstilling».

Øvrige deltakere blir henvist til dagparkering eller festivalcamp.

Fredag er opningsdag og moglegheit til å rigge til utsillingsområdet for dei som ynskjer å stille ut sine

objekt. På laurdagen prøvar me å setje opp eit program der det vil bli framsyningar, demonstrasjonar

og liknande av utstillingsobjekt. Gjennom begge kveldane kjem det til å vere konsertar på festivalområdet.

Det vil vere servering av mat på dagtid ute på utstillingsområdet, i tillegg vil det vere servering av

drikke på puben som ligg i campingens lokalar. 

På kveldstid vil det vere mat og drikkeservering inne på festivalområdet.

Informasjon om overnatting, booking og prisar er å finne på denne heimesida, 

her er også kontaktinformasjon om det skulle vere spørsmål.

Følg oss også på Facebooksida vår der info vil bli lagt ut kontinuerlig.

https://www.facebook.com/events/1044985142314065/

Velkomen skal dykk vere!!

Dreng Ose

Pådrivar og arrangør

kontakt meg om du ønsker å være sponsor

Mob: 90561367

Epost: post@osemotorfestival.no

This website is made with Dynify.com.
Check it out!